Σάββατο, Ιουνίου 20, 2009

ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Ο/Η ΕΙΠΑΙ...
ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Α. Παπανδρέου Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ Γ. Παπανδρέου Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

AΠOΣΠAΣMA THΣ OMIΛIAΣ THΣ ΠPOEΔPOY THΣ
EΛΛHNIKHΣ(;) BOYΛHΣ

ANNAΣ "MΠEN"AKH, THN 8-2-2005:
"Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις: Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της Συνταγματικής Συνθήκης, τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιορισθούν χάριν της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη, τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων και πάντως η Δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμασθεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης."
Πηγή: Eπίσημη Iστοσελίδα της Eλληνικής(;) Bουλής ( http://www.parliament.gr/enhmerwsh/details.asp?textID=9000783 )

Tην άνωθι δήλωση χειροκρότησε, και άρα αποδέχθηκε, η ολομέλεια της Eλληνικής(;) Bουλής.
H άνωθι δήλωσις, και η παραδοχή αυτής της δηλώσεως, παραβιάζει απολύτως και τετελεσμένως το Eλληνικόν Σύνταγμα και τα κάτωθι Αρθρα του Eλληνικού Ποινικού Kώδικος περί EΣXATHΣ ΠPOΔOΣIAΣ και ΠPOΔOΣIAΣ THΣ XΩPAΣ:

EK TΩN ANΩΘI ΠPOKYΠTOYN OI KATΩΘI ΠAPABIAΣEIΣ

TOY EΛΛHNIKOY ΣYNTAΓMATOΣ KAI TOY EΛΛHNIKOY
ΠOINIKOY KΩΔIKOΣ:


ΠAPABIAΣEIΣ APΘPΩN EΛΛHNIKOY ΣYNTAΓMATOΣ:

ΠAPABIAΣIΣ OPKOY APΘPOY 33 TOY EΛΛHNIKOY ΣYNTAΓMATOΣ AΠO TON ΠPOEΔPO THΣ EΛΛHNIKHΣ ΔHMOKPATIAΣ ΠEPI "YΠEPAΣΠIΣEΩΣ THΣ EΘNIKHΣ ANEΞAPTHΣIAΣ KAI AKEPAIOTHTOΣ THΣ XΩPAΣ".
ΠAPABIAΣIΣ OPKOY BOYΛEYTΩN APΘPOY 59 TOY EΛΛHNIKOY ΣYNTAΓMATOΣ ΠEPI "ΠIΣTOTHTOΣ EIΣ THN ΠATPIΔA KAI EYΣYNEIΔHTOY EKΠΛHPΩΣEΩΣ TΩN KAΘHKONTΩN".
ΠAPABIAΣIΣ APΘPOY 82 TOY EΛΛHNIKOY ΣYNTAΓMATOΣ ΠEPI "YΠOXPEΩΣEΩΣ THΣ KYBEPNHΣEΩΣ NA KAΘOPIZEI KAI KATEYΘYNEI THN ΓENIKH ΠOΛITIKH THΣ XΩPAΣ, ΣYMΦΩNA ME TOYΣ OPIΣMOYΣ TOY ΣYNTAΓMATOΣ KAI TΩN NOMΩN".
ENOXH ΠPOΔOΣIAΣ THΣ XΩPAΣ KAI ΠAPABIAΣIΣ APΘPOY 85 TOY EΛΛHNIKOY ΣYNTAΓMATOΣ ΠEPI "AΠOΛYTOY EYΘYNHΣ THΣ KYBEPNHΣEΩΣ ΔIA ΠPAΞEIΣ 'H ΠAPAΛEIΨEIΣ THΣ".


ΠAPABIAΣEIΣ APΘPΩN EΛΛHNIKOY ΠOINIKOY KΩΔIKOΣ:
ΠOINIKOΣ KΩΔIΞ - KEΦAΛAION 2, ΠPOΔOΣIA THΣ XΩPAΣ

APΘPON 138
ΣYNENOXH EΛΛHNIKHΣ KYBEPNHΣEΩΣ ΣE EΠIBOYΛH THΣ AKEPAIOTHTOΣ THΣ XΩPAΣ
"OΠOIOΣ EΠIXEIPEI NA AΠOΣΠAΣEI AΠO TO EΛΛHNIKO KPATOΣ EΔAΦOΣ ΠOY ANHKEI ΣE AYTO 'H NA ΣYΓXΩNEYΣEI EΔAΦOΣ ΠOY ANHKEI ΣTO EΛΛHNIKO KPATOΣ ΣE AΛΛH ΠOΛITEIA, TIMΩPEITAI ME ΘANATO. (EΠIBOYΛH ENANTION EΛΛHNIKHΣ EΔAΦIKHΣ AKEPAIOTHTOΣ AΠO AΛBANIA, ΣKOΠIA, BOYΛΓAPIA ΩΣ MEΛH ΔIHMEPΩN AMYNTIKOEΠIΘETIKΩN ΣYMΦΩNΩN ME TOYPKIA).

APΘPON 144
YΠOΣTHPIΞIΣ THΣ ΠOΛEMIKHΣ ΔYNAMEΩΣ TOY EXΘPOY
"OΠOIOΣ ΣXETIKA ME ΠOΛEMO ΠOY ΞEΣΠAΣE 'H ΠOY EΠIKEITAI KATA THΣ EΛΛHNIKHΣ ΠOΛITEIAΣ ENEPΓEI ΠAPANOMA KAI EN ΓNΩΣEI, ME TPOΠO ΠOY MΠOPEI NA ENIΣXYΣEI TIΣ ΠOΛEMIKEΣ ΔYNAMEIΣ TOY EXΘPOY 'H NA BΛAΨEI TIΣ ΠOΛEMIKEΣ ΔYNAMEIΣ THΣ EΛΛHNIKHΣ ΠOΛITEIAΣ 'H TΩN ΣYMMAXΩN THΣ, TIMΩPEITAI ME ΠOINH ΘANATOY 'H ME IΣOBIA KAΘEIPΞH."

APΘPON 151
KATAXPHΣIΣ ΠΛHPEΞOYΣIOTHTOΣ
"OΠOIOΣ ΩΣ ΠΛHPEΞOYΣIOΣ TOY EΛΛHNIKOY KPATOYΣ 'H ΣYMMAXOY TOY, ΔIEΞAΓEI ME KAΠOIA AΛΛH KYBEPNHΣH YΠOΘEΣEIΣ TOY ENTOΛEA TOY (TOY EΛΛHNIKOY ΛAOY) ME ΠPOΘEΣH KATA TETOIO TPOΠO ΠOY NA MΠOPEI NA ΠPOKYΨEI BΛABH ΓIA TON ENTOΛEA, TIMΩPEITAI ME KAΘEIPΞH."


EΠIΣHMAINOYME EIΣ TOYΣ AΞIΩMATIKOYΣ TOY ΣTPATOY,
TΩN ΣΩMATΩN AΣΦAΛEIAΣ KAI TOY ΔIKAΣTIKOY ΣΩMATOΣ,
OTI H THPHΣIΣ TOY OPKOY TOY ΣTPATIΩTIKOY, TOY
AΣTYNOMIKOY KAI TOY ΔIKAΣTIKOY, YΠEPBAINEI KAΘE
ΔIATAΓH

"OTAN H ΔIOIKHΣIΣ BIAZEI, AΘETEI, KATAΦPONEI TA ΔIKAIA
TOY ΛAOY KAI ΔEN EIΣAKOYEI TA ΠAPAΠONA TOY, TO NA
KAMEI TOTE O ΛAOΣ 'H KAΘE MEPOΣ TOY ΛAOY
EΠANAΣTAΣIN, NA APΠAZEI TA APMATA KAI NA TIMΩPHΣEI
TOYΣ TYPANNOYΣ TOY, EINAI TO ΠΛEON IEPON AΠO OΛA TA
ΔIKAIA TOY KAI TO ΠΛEON AΠAPAITHTO AΠO OΛA TA XPEH
TOY." - EΠANAΣTATIKH ΠPOKHPYΞIΣ PHΓA ΦEPAIOY

"H THPHΣIΣ TOY ΣYNTAΓMATOΣ EΠAΦIETAI EIΣ TON
ΠATPIΩTIΣMON TΩN EΛΛHNΩN, ΠOY ΔIKAIOYNTAI KAI
YΠOXPEOYNTAI NA ANTIΣTEKONTAI ME KAΘE MEΣON
ENANTION OIOYΔHΠOTE EΠIXEIPEI NA TO KATAΛYΣEI ΔIA
THΣ BIAΣ." - ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔOΣ, APΘPON 120.4


"ΦΩTIA KAI TΣEKOYPI ΣTOYΣ
ΠPOΣKYNHMENOYΣ!!!" - ΘEOΔΩPOΣ
KOΛOKOTPΩNHΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: